Söksida

Hittade 131 träffar på ""

 • Självständig i teorin – undernärd i praktiken?

  Maten i hemtjänsten håller inte måttet. Många äldre drabbas av undernäring trots att de ska få stöd vid måltiderna. Kommunerna måste ge personalen en rimlig chans att hjälpa de äldre äta sig mätta.
  Sida - Debattartiklar - Senast granskad 2016-10-24
 • Billigt kött inte alltid ett fynd

  Köp inte kött som är orimligt billigt. Även om det är ovanligt, så kan det komma från sjuka eller plågade djur eller innehålla läkemedelsrester. Nästan allt kött som säljs uppfyller de krav som
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-04-26
 • EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

  Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. Reglerna träder i kraft den 15 maj. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-05-15
 • Norden kan ta täten för hållbar produktion och konsumtion av mat

  Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. I en ny rapport konstateras att Norden har en unik position för att leda utvecklingen mot ett
  Sida - Kommentarer - Senast granskad 2019-04-03
 • Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket

  Tre av fyra livsmedelsföretag har högt eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Det visar en mätning av myndighetens förtroende som genomfördes 2018. Sedan förra mätningen 2013 har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-03-19
 • Nya grepp när Livsmedelsverket pratar matsvinn

  Nya grepp när Livsmedelsverket pratar matsvinn Idag lanserar Livsmedelsverket svinniska – ett nytt sätt att prata om matsvinn. Med hjälp av nyord som "bäst-före-snooza" och "kylchilla" ska fler
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-03-26
 • Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

  När Storbritannien lämnar EU kan det bli betydligt krångligare för svenska livsmedelsföretag att importera och exportera. Nya kontroller och godkännanden kan bli aktuella för att handla med
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-03-06
 • Kartläggning av bakterier på lammkött i butik

  Vi äter mer lammkött i Sverige nu än vi gjort tidigare. Den svenska produktionen täcker inte efterfrågan och en stor andel av köttet kommer från andra länder. En ny undersökning visar att det kan
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-03-12
 • Kött från polskt slakteri har sålts till Sverige

  Kött från det polska slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har även sålts till företag i Sverige. Polska livsmedelsmyndigheter har nu informerat myndigheterna i de länder som tagit emot
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-30
 • Polska köttet spårat och borta från marknaden

  Företagen och kontrollmyndigheterna är nu klara med spårningen av det obesiktigade polska kött som sålts till företag i Sverige. Allt kött har samlats in eller redan konsumerats. Livsmedelsverket
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-02-01
 • Uppdaterade råd om listeria

  Livsmedelsverket har uppdaterat råden om listeria utifrån ny kunskap på området. Störst risk för listeria är kall ätfärdig mat med lång hållbarhet. Genom att välja produkter i början av
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-28
 • Livsmedelsverket samverkar med företagen för att rusta mot ett förändrat klimat

  Livsmedelsverket samverkar med företagen för att rusta mot ett förändrat klimat Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs redan nu inför nya utmaningar. Livsmedelsverkets projekt Klimatanpassa
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-21
 • Kosttillskott kan inte stoppas på grund av höga halter av vitaminer och mineraler

  Kosttillskott kan inte stoppas på grund av höga halter av vitaminer och mineraler Kommunerna kan inte längre lägga saluförbud för kosttillskott med hänvisning till höga halter av vitaminer eller
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-21
 • Färsk kyckling vanlig orsak till campylobacterinfektioner – ny rapport från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

  Samma varianter av campylobacter som hittats i färskt kycklingkött har även hittats hos många av de personer som blivit sjuka av campylobacter. Det tyder på att färsk kyckling är en mycket vanlig
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-22
 • Vad vi äter och hur maten produceras – avgörande för planetens framtid

  Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. Nu kommer ytterligare bevis för matens betydelse. Enligt en ny rapport som publicerats i Lancet krävs
  Sida - Kommentarer - Senast granskad 2019-01-17
 • Förslag om enklare hantering av vildsvin inlämnade till regeringen

  Förslag om förenklad hantering av vildsvin har lämnats till regeringen Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Ansvarsfördelningen mellan olika
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-12-17
 • Slakterier VHA

  Livsmedelsverket får blandat betyg av slakterier och vilthanteringsanläggningar Många slakterier och vilthanteringsanläggningar är nöjda med Livsmedelsverkets kommunikation och förmåga till dialog
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-11-20
 • Bättre mat för bättre vård – nya råd om måltiderna på sjukhus på remiss

  Maten på sjukhus är viktig för patientens hälsa och förutsättningar att tillfriskna, läka och tillgodogöra sig medicinsk behandling. För att maten ska hamna i magen och göra nytta behöver den utgå
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-11-20
 • Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan mellan myndigheter behövs

  Livsmedelskontrollen genomförs inte alltid där den behövs mest. Och det finns stora variationer mellan olika kontrollmyndigheter. Det är två av slutsatserna i Livsmedelsverkets utvärdering av den
  Sida - Nyheter - Senast granskad 2019-11-12
 • Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017

  Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017 Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel för år 2017 är nu publicerat. Inga svenskodlade produkter
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-11-07