Söksida

Hittade 366 träffar på ""

 • Ärta

  Ärta – allergener att tänka på för företag Ärtor hör till baljväxterna, liksom jordnötter, sojabönor, lupin, bönor, kikärter och linser. Ärtor kan orsaka allergiska reaktioner. Ärtor i livsmedel De
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-04-20
 • Ökad nationell förmåga att tidigt upptäcka smittämnen med avvikande genetiskt mönster vid utbrott i livsmedelskedjan

  Livsmedelsverket deltar i ett projekt som handlar om att ta fram en metod för att snabbt upptäcka uppkomst av nya genetiska mönster hos smittämnen, t.ex. vid livsmedelsburna och zoonotiska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-08-18
 • Övriga analyser

  Övriga analyser Akrylamid analyseras i samtliga livsmedelstyper som ingår i EU-kommissionens akrylamidförordning (EU-förordning 2017/2158). Polyaromatiska kolväten (PAH) analyseras i de flesta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2021-02-12
 • Övriga avgifter

  Nytt avgiftssystem för slakterier Ny kontrollförordning - så påverkas företagen Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad Utöver årligt avgiftsbeslut kan Livsmedelsverket ta ut avgift
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-05-26
 • Övriga länder utanför EU

  Här hittar du generella exportintyg till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med importland och kan komma att uppdateras när lagstiftning byts ut.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-27
 • Övriga områden - blanketter

  Bland dessa blanketter finns ny blankett för ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning för övriga områden (ej fisk, kött, mjölk och ägg). För komplett ansökan ska både blankett med basuppgifter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-10-22