Söksida

Hittade 2 träffar på ""

  • LIVSFS 2012:6

    Snus och tuggtobak Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2012:6 Senare ändringar LIVSFS 2013:7 
    Sida - Snus, tuggtobak - Senast granskad 2019-07-03
  • EU-förordning 2016/779

    Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/779 Vi strävar alltid
    Sida - Snus, tuggtobak - Senast granskad 2020-06-16