Argentina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet i Argentina för import av livsmedel är the National Service of Food Safety and Quality (SENASA). Livsmedel som innehåller minst 60 % animaliska ingredienser ska medföljas av ett hälsointyg vid export till Argentina. Importören ska föranmäla importen. 

De anläggningar som vill ansöka för export ska fylla i anmälningsblanketten LIVS 150 och skicka in den till Livsmedelsverket.

Fiskprodukter

Argentinas myndigheter har meddelat vilka EU-godkända anläggningar för fiskprodukter som är listade för export till Argentina. Se länk ovan.

Export är inte möjlig för dessa produkter.

Mjölkprodukter

Argentinas myndigheter har meddelat att alla anläggningar för obehandlad mjölk och mjölkprodukter som är EU-godkända är listade för export till Argentina. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Argentina kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-09-10