Utredning av förenklad hantering av vildsvinskött igång

2019-02-26

På uppdrag av regeringen utreder Livsmedelsverket om vildsvinsköttets väg från jägare till konsument kan förenklas, utan att riskera livsmedelssäkerheten.
Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter, aktörer, bransch- och intresseorganisationer.

Jägare som vill sälja eller ge vildsvinskött till företag, handel eller andra konsumenter ska enligt dagens regelverk få köttet kontrollerat på en vilthanteringsanläggning. Orsaken är att köttet bland annat kan innehålla parasiten trikiner som ger allvarliga sjukdomstillstånd hos människor.

Enklare sätt att hantera köttet skulle kunna bidra till en ökad jakt på vildsvin, vilket i sin tur kan bidra till att vildsvinsstammen i Sverige hålls på en önskad nivå. En förenklad hantering ligger också i linje med Livsmedelsverkets ansvar att främja företagande och export enligt livsmedelsstrategin.

Flera aktörer deltar   

Idag den 26 februari hölls en första workshop med ett 20-tal deltagare.
Jordbruksverket,  Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Sörmland är utpekade samrådspartner i regeringsuppdraget. Övriga intressenter är jägarkåren samt företag och intresseföreningar inom hela livsmedelskedjan där vildsvinskött hanteras.

- Det är både positivt och viktigt att många vill vara med i arbetet. Genom en bra dialog får vi ökad kunskap om varandras behov och vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till, säger Arja Helena Kautto, projektledare på Livsmedelsverket.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 30 november 2019.