Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Om oss hittade 269 träffar

 • Märkning av livsmedel - CCFL

  Kommitténs mandat Kommittén för märkning av livsmedel, CCFL, har som sitt huvudsakliga uppdrag att: ta fram förslag till märkningsbestämmelser för alla livsmedel bedöma, och vid behov ändra, och
  Sida - Om oss - Senast granskad 2017-10-31
 • Vad krävs för ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang?

  För helt kött som köps i butik finns redan regler om ursprungsmärkning. Sommaren 2018 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda möjligheter att införa ursprungsmärkning av kött och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-12-03
 • Redovisning av regeringsuppdrag om Märkning av GMO-fria livsmedel av animaliskt ursprung

  I regleringsbrevet 2016 fick Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och analysera möjligheterna för märkning av animaliska produkter från djur som ätit foder fritt från genetiskt modifierade
  Sida - Om oss - Senast granskad 2017-12-01
 • Analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-03
 • Nya förslag för bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

  Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-20
 • Företag utreds för otillåten försäljning av kött

  Livsmedelsverket och Årjängs kommun utreder tillsammans ett företag som misstänks för otillåten hantering och försäljning av kött och köttprodukter. Företaget misstänks även för att utan tillstånd ha
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-11-09
 • Ägg från Polen misstänks ligga bakom utbrott av salmonella

  Flera personer i Blekinge och Småland har under augusti blivit sjuka av salmonella i ägg. Eslövs kommun förbjuder nu företaget som sålt äggen att sälja livsmedel och kräver att företaget återkallar
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-19
 • Uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin

  Arbeta vidare med att minska matsvinnet Vidareutveckla Nyckelhålet Kompetenshöjande åtgärder inom livsmedelskontrollen Inrätta ett samverkansforum för marknadstillträdesfrågor Fortsatt utveckling av
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-06-29
 • Rester av veterinära läkemedel i livsmedel - CCRVDF

  Kommitténs mandat CCRVDF har som sitt huvudsakliga uppdrag att fastställa MRL-värden för läkemedel som används vid behandling av livsmedelsproducerande djur. Kommittén ska vidare prioritera de
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-05-25
 • Nya krav för ”fri-från”-produkter

  Nya krav för ”fri-från”-produkter I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med "fri-från" att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-07-12
 • Förslag om begränsning av transfett inom EU – till samma nivå som Nyckelhålet

  EU-kommissionen föreslår att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det skulle innebära samma gränsvärde för transfett som märkningen
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-01-07
 • Livsmedelsverket analyserar svenska ägg

  Livsmedelsverket analyserar svenska ägg Livsmedelsverket analyserar svenska ägg för att se om de innehåller det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Analyserna startar i slutet av augusti och sker
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-08-16
 • Vanligt att viltprodukter innehåller djurslag som inte står på förpackningen

  I många produkter med viltkött överensstämde inte djurslag i ingrediensförteckningen med det djurslag som faktiskt fanns i produkten. I cirka tjugo procent var det så stor skillnad på märkningen och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-02-15
 • Nordiska Matförvaltningsgruppen, NMF

  Arbetsgruppen har ansvar för aktiviteter inom lagstiftning, tillsyn, märkning och konsumentinformation på livsmedels- och konsumentområdet. Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF) finns under
  Sida - Om oss - Senast granskad 2019-05-08
 • Nordiskt samarbete

  Nordiskt samarbete Sedan många år har de nordiska länderna haft ett nära samarbete på livsmedelsområdet inom ramen för Nordiska Ministerrådet. Detta tar främst sikte på frågor om livsmedelskontroll,
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-01-24
 • Efterlevnad av kostråd

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra kontrollprojekt för att säkerställa att måltidsverksamheten i förskola och skola följer lagstiftningen om gränsvärde för dioxiner och PCB
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-01-16
 • Livsmedelshygien - CCFH

  Kommitténs mandat Codex hygienkommitté, CCFH tar fram vissa grundläggande dokument om livsmedelshygien, hanteringsanvisningar för olika slags livsmedel och dokument om riskhanteringsstrategier för
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-10
 • Nu synas saltet i Norden

  Att minska på saltet kan rädda liv. I samband med den internationella Salt Awareness Week satsar de nordiska länderna gemensamt på att uppmärksamma riskerna med att äta för mycket salt. Svenskar
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-03-04
 • Utredning av förenklad hantering av vildsvinskött igång

  Utredning av förenklad hantering av vildsvinskött igång På uppdrag av regeringen utreder Livsmedelsverket om vildsvinsköttets väg från jägare till konsument kan förenklas, utan att riskera
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2019-02-26
 • Klimatanpassning av livsmedelssektorn

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs inför nya utmaningar. Livsmedelsverket visar i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas av
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-08-21