EU-godkända anläggningar

Listor över svenska anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 / Lists of Approved Swedish Establishments according to Regulation (EC) No 853/2004

Anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG/Approved Swedish Establishments according to article 4 in Council Directive 2006/88/EC  

Länk till EU-godkända anläggningar inom EU

Förteckning över anläggningar som godkänts för framställning av groddar

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest

Svenska anläggningar / Swedish establishments