Söksida

Hittade 63 träffar på "uran"

 • Uran

  Uran Uran finns naturligt i Sveriges berggrund och kan därför finnas i vårt dricksvatten. Det kan också finnas i brunnsvatten. Att dricka vatten med hög halt av uran kan påverka njurarnas funktion.
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-04-09
 • Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen

  På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-11-28
 • Dricksvattenkvalitet

  Det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har bra kvalitet. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. Otjänligt dricksvatten vanligt bland grävda brunnar En
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2019-01-08
 • Dricksvattenkvalitet

  I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-03-20
 • A risk assessment of uranium in drinking water

  Sida - Senast granskad 2014-11-19
 • Testa dricksvattnet från brunnen

  Testa dricksvattnet från egen brunn Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-10-31
 • Viktiga begrepp inom området dricksvatten

  På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-03-26
 • Föreskrivna regelbundna undersökningar

  På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 9 § SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-03-26
 • Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk

  På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 13 § andra stycket SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-11-28
 • Rökning och PAH

  Här beskriver vi de rökningsmetoder som används i Sverige, faktorer som påverkar halten av PAH och vad man kan göra för att minska halterna av PAH. Vi skriver också om vad man bör tänka på om man
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-12
 • PAH

  På den här sidan hittar du fakta om PAH och de regler som styr kontroll av PAH i livsmedel. PAH står för polycykliska aromatiska kolväten.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-01-23
 • Handbok: Enskilda brunnar

  Sida - Senast granskad 2015-03-13
 • Kemisk riskprofil för dricksvatten, 2009

  Sida - Senast granskad 2014-11-20
 • Tungmetaller

  På den här sidan hittar du fakta om tungmetaller, arsenik samt tenn, gränsvärden för dessa metaller och de regler som styr kontrollen.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-01-23
 • Uppföljning av förstaårskontroll av restauranger 2011

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Redlighet på caféer och mindre restauranger 2011

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Får du det du betalar för på restaurangen?

  Får du det du betalar för på restaurangen? Miljökontoren från 19 kommuner besökte serveringar och restauranger på temat "oförfalskad vara". Det man kontrollerade var att det som står på menyn också
  Sida - Senast granskad 2019-06-12
 • Resturang Nya Energikällan Handelsbolag

  PP(mp) - Nummer 5641 - STOCKHOLM , STOCKHOLM
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2015-02-17
 • Rengöring på restauranger och mindre serveringar 2010

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23