Livsmedelsverket samverkar med företagen för att rusta mot ett förändrat klimat

2019-01-21

Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs redan nu inför nya utmaningar. Livsmedelsverkets projekt Klimatanpassa limpan stöttar företag, bland annat bageribranschen, i att rusta för ett förändrat klimat.

Ett varmare och fuktigare klimat med fler extremhändelser som exempelvis torka kommer att påverka förutsättningarna för livsmedelsföretagen. Livsmedelsverket arbetar i pilotprojektet "Klimatanpassa limpan" tillsammans med livsmedelsföretag för att undersöka vilka konsekvenser klimatförändringarna har och vilka vägar som finns för anpassning.

- Klimatförändringarna kommer att påverka hela livsmedelssektorn. Vi ser att det finns ett stort behov av samarbete mellan myndigheter och företag i ett tidigt skede för att vi alla ska kunna fortsätta äta god och säker mat i framtiden säger Rickard Bjerselius, Teamchef Risk-nyttohantering och miljö.

Under projektets två workshops arbetar de deltagande företagen och branschorganisationerna tillsammans med representanter från Livsmedelsverket, SMHI och Jordbruksverket för att undersöka klimatförändringarnas påverkan på deras verksamheter och möjliga anpassningsåtgärder.

Konsekvenser av ett förändrat klimat

Försämrad tillgång och kvalitet på råvaror, värmestress hos djur, svårare att hålla kylkedjor intakta. Det är några av de konsekvenser livsmedelsföretag väntar sig av klimatförändringarna. Det visar en undersökning som genomfördes som en del av projektet.

Livsmedelsverket arbetar vidare med klimatanpassning och har tagit fram en metod för klimatanpassning i livsmedelsföretag som kommer att presenteras 2019.

Här kan du läsa mer om projektet