Mötesplats Livsmedelsförsörjning 2019

Mötesplats livsmedelsförsörjning är en dag för dig som arbetar inom livsmedelskedjan, både som offentlig och privat aktör. I år är det den 4 december.

Syftet med dagen är att  diskutera vilka förutsättningar, erfarenheter och utmaningar som finns kring att göra mat tillgängligt även vid kris och höjd beredskap.

Mötesplatsen arrangeras av Livsmedelsverket i vår roll som samordnare av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion.
- Det är ett tillfälle för olika aktörer att träffas och skapa egna nätverk. De samtal som förs idag är grunden för fungerande samarbete imorgon, säger Therese Frisell, beredskapssamordnare på Livsmedelsverket.

Fullbokat - igen

Konferensen är åter fullbokad. Om du vill så kan du stå på väntelista. Om det blir platser lediga kommer vi att kontakta dig via e-post.

 Program 4 december

09.15 Registrering, kaffe och smörgås
10.00 Inledning, praktisk information
10.10 Nulägespanel (Regeringskansliet, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap)
10.40 Konsekvenser och hantering av torkan 2018 (Lantmännen)
11.10 Paus
11.20 Verktyg för livsmedelsföretag i klimatanpassning (Livsmedelsverket)
11.40 Krismatsedel och lagerhållning samt stöd till krisberedskap i offentliga kök (Kils kommun, Livsmedelsverket)
12.15 Lunch
13.15 Stor IT-störning (Sodexo)
13.45 Stormen Alfrida - hantering och erfarenheter (Norrtälje kommun)
14.15 Livsmedelsförsörjning till hemvärnsövningen i Västerås ht 2019 (Västerås stad)
14.45 Kaffe
15.15 Hur frivilligorganisationerna kan stödja inom området livsmedelshygien och livsmedelsförsörjning (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Röda Korset, Lottakåren och Försvarsutbildarna)
16.00 – 16.30 Summering och avslutande reflektioner

 Plats:  Bryggarkungen, Westmanska palatset, Stockholm
Karta till Westmanska palatset

 

Vad hände senast?

Du kan fortfarande se filmer från fjolårets konferens.

Senast granskad 2019-06-17