Nationella referenslaboratorium

Livsmedelsverket är så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för ett antal områden inom kemisk och mikrobiologisk livsmedelsanalys. Livsmedelsverket är därmed en del i det nätverk av nationella referenslaboratorium som finns inom EU.

Syftet med referenslaboratorierna och nätverken är att länderna tillsammans ska kvalitetssäkra och utveckla analysverksamheten för den offentliga kontrollen. Målet är också att analysverksamheten ska vara likvärdig i de olika medlemsstaterna.

Livsmedelsverkets nationella referenslaboratorier ger vetenskapligt och tekniskt stöd i form av hjälp kring analysmetodik för kemiska och mikrobiologiska livsmedelsanalyser. NRL förmedlar också information från EU till de officiella laboratorierna. Årligen kontrolleras att officiella laboratorier använder godkänd analysmetod för offentlig kontroll.

Alla medlemsstater inom EU ska utse ett nationellt referenslaboratorium inom respektive arbetsområde. I Sverige utses detta av regeringen. Ett centralt europeiskt referenslaboratorium (EURL) samordnar referenslaboratorierna i ett nätverk. av. Läs mer i EU-förordning 2017/625 samt på EU-kommissionens hemsida

Kontrollförordningens (EG) 882/2004 bestämmelser med uppgifter och kvalitetskrav för EURL och NRL gäller inte för offentlig kontroll av marknadsordningarna. Detta regleras i respektive marknadsordning.

 

Senast granskad 2017-12-19