Söksida

Hittade 11 träffar på "upplandskubb"

 • Ansökan SUB Upplandskubb final inkl bilagor.pdf

  Sida - Senast granskad 2014-10-27
 • Bageribranschens Märk väl

  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2015-05-06
 • Skyddade beteckningar

  Sida - Senast granskad 2014-09-30
 • Skyddade beteckningar

  Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna är Skyddad ursprungsbeteckning, Skyddad geografisk beteckning och Garanterad traditionell specialitet.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-09-05
 • Skyddade beteckningar

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • EU-förordning 843/2014

  Införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Upplandskubb [SUB]) Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2019-08-28
 • Nu är Sante F i Sverige

  Nu är Sante F i Sverige Under en dryg vecka besöker Sante F Sverige för att granska vår kontroll inom området skyddade betecknignar. Igår var det öppningsmöte för revisonen inom området skyddade
  Sida - Senast granskad 2019-06-12
 • Skyddad ursprungsbeteckning

  För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-03
 • Skyddade beteckningar

  Inom EU finns det skyddade namn, eller beteckningar, för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-14
 • Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB)

  Följande svenska produkter har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB): Kalix löjrom Registrerad som SUB i Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2010 av den 12 november 2010
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-03