Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Västkött AB


Anläggningsnummer

5142

Postadress

c/o Bergstrand Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda

Kommun

KUNGSBACKA

Län

HALLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket