EU-förordning 2019/533 Flerårigt kontrollprogram för gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2019-04-01

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2020, 2021 och 2022 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/533