Nya krav för ”fri-från”-produkter

2018-07-12

I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med "fri-från" att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka kontrollen av livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper och att öka tryggheten för dem som äter produkterna.

Märkning av glutenfria, mjölkfria och andra "fri-från"-livsmedel gör det lättare för personer med en viss överkänslighet att välja livsmedel.

Frivillig anmälan blir obligatorisk

Just nu är det frivilligt att anmäla "fri från"-livsmedel till Livsmedelsverket, men det ändras den 15 oktober 2018. Då måste företag som säljer livsmedel med denna märkning anmäla det till Livsmedelverket (se uppdatering med förtydligande nedan).

– Livsmedelverket godkänner inte produkterna men skickar anmälan till ansvarig kontrollmyndighet, oftast en kommun. Det blir en signal för kontrollen om att företaget producerar livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper, säger Ylva Sjögren Bolin, nutritionist på Livsmedelsverket.

Företag, handel och konsumenter vill ha anmälan  

Det fanns tidigare ett anmälningskrav för glutenfria, mjölkfria och andra "fri från"-livsmedel. Kravet togs bort 2016 i och med en EU-gemensam lagstiftning.

 Nu återinför vi anmälan efter önskemål från både företags- och konsumentorganisationer, säger Ylva Sjögren Bolin.

"Fri från"-märkning medför särskilt ansvar

Ett livsmedel som är märkt "mjölkfri" ska vara lämpligt för personer med mjölkallergi. Det är inte tillåtet att antyda att ett livsmedel har speciella egenskaper då i själva verket alla liknande livsmedel har sådana egenskaper. Margarin får alltså inte märkas "glutenfri" eftersom alla margariner är "glutenfria".

 Men att märka relevanta livsmedel med "fri-från" är positivt eftersom det ökar utbudet för till exempel personer med celiaki, säger Ylva Sjögren Bolin.