Modernisering av köttkontrollen

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att effektivisera och modernisera den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Redovisning av uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2018-01-16