Ännu fler nya sidor om fisk i Kontrollwiki

2020-03-27

Hur kan företag redovisa risker i faroanalysens olika steg för fiskprodukter? Nu finns nya faktasidor om fisk i Kontrollwiki, webbplatsen med fördjupad information om livsmedelskontroll.

Redan sedan tidigare finns information om varm- och kallrökta fiskprodukter på plats i Kontrollwiki. Nu kan företagare och livsmedelsinspektörer också lära sig mer om gravad fisk, sillinläggningar och majonnäs- och lakebaserade fisk- och skaldjursprodukter i Kontrollwiki.

E-utbildning om faroanalys av fisk

Livsmedelsverket har även tagit fram en omfattande e-utbildning om de olika fiskprodukterna. Den kommer att erbjudas när vi har uppdaterat e-utbildningen om Faror och risker, vilket kommer att ske inom kort.

Både utbildningen och informationen i Kontrollwiki följer faroanalysens olika steg, bland annat med utförliga exempel på hur företagare kan visa hur de hanterar risker i de olika stegen och vad som är viktigt för inspektören att titta närmare på. I analyserna har även så kallade redlighetsrisker inkluderats.

Framöver fyller vi på med kunskap om fler fiskprodukter, som sushi, fermenterad fisk, helkonserver och färdiga rätter.

Bakgrunden till den nya informationen är att FVO i en tidigare revision av fiskkontrollen konstaterat att många svenska livsmedelsinspektörer inte har erbjudits utbildning inom fiskkontroll i tillräcklig grad.