Brasilien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Brasilien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Särskild godkännande process

Ansvarig myndighet i Brasilien för livsmedel är the Department of Inspection of Products of Animal Origin (DIPOA) under the Secretary of Agricultural Protection (SDA) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA).

Sverige och anläggningar måste godkännas av DIPOA för export av animaliska livsmedel i en särskild godkännande process innan export kan starta. Endast listade godkända anläggningar hos den ansvariga brasilianska myndigheten DIPOA har tillåtelse att exportera.

Godkännande processen omfattar besvarande av frågeformulär och inspektioner i Sverige. Företag som vill genomgå en godkännande process förväntas ansöka till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS 150. För mer information om Brasiliens godkännande process hittas på DIPOAs hemsida.

Fisk

Livsmedelsverket arbetar för att öppna för export av fisk till Brasilien. Företag som är intresserade ombeds kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Gelatin och Kollagen

Livsmedelsverket arbetar för att öppna för export av gelatin och kollagen till Brasilien. Företag som är intresserade ombeds kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Alkoholhaltiga drycker

Det brasilianska jordbruksdepartementet, Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA), har meddelat vilka modeller för ursprungsintyg och analyser som gäller vid export av alkoholhaltiga drycker till Brasilien. Intygsmodellerna beskrivs i myndighetens föreskrifter nr 54 och 55 och ska alltid medfölja sändningar med alkoholhaltiga drycker vid export till Brasilien.

Intyget för alkoholhaltiga drycker innehåller bland annat uppgifter om laboratorieanalyser av produkterna som exporteras. Intyget ska utfärdas av den anläggningens tillsynsmyndighet.

Företag som ska exportera alkoholhaltiga drycker till Brasilien måste i god tid innan export meddela sin tillsynsmyndighet vilka laboratorier som ska göra analyserna på de produkter som ska exporteras. Uppgifterna skickas sedan vidare till de brasilianska myndigheterna för bekräftelse. För att få ett särskilt laboratorium godkänt måste företaget kontakta Livsmedelsverkets exportgrupp, se kontaktuppgifter längre ner. 

Följande laboratorier är godkända för analys av alkoholhaltiga drycker

 1. Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB
  Box 887
  Sjöhagsg. 3
  531 19 Lidköping

 2. ALS Scandinavia AB
  Maskinvägen 2
  183 25 Täby

 3. Systembolagets laboratorium
  136 50 Jordbro

 4. The Absolut Company Laboratory
  Box 83
  296 22 Åhus

Kontaktuppgifter 

Företag som är intresserade av export till Brasilien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

LIVS 171 Brasilien - Alkoholdrycker

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-04-30