Anmälningskrav för "fri från"-livsmedel

2018-07-12

Nu införs ett nationellt krav att "fri från"-livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket.

I samband med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013(FSG-förordningen) upphävde direktiv 2009/39/EG (Särnärdirektivet) den 20 juli 2016 upphörde anmälningsplikten för "fri från"-livsmedel.

Livsmedelsverket har sedan tidigare beslutat att återinföra anmälningskravet genom nationella föreskrifter mot bakgrund av de synpunkter som framförts gemensamt av bransch och intresseorganisationer . Därefter har förslaget till föreskrifter anmälts till EU-kommissionen och den proceduren är nyligen avslutad.