Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Almunge Kött


Anläggningsnummer

347

Postadress

Faringe Solvalla 520, 740 10 ALMUNGE

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

B O P S

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket