Sverige och Finland samarbetar för ökad livsmedelsexport

2018-11-20

Sverige och Finland fördjupar nu samarbetet för att hjälpas åt med att öka båda ländernas livsmedelsexport till delvis nya marknader. Bland annat undersöks möjligheterna till ökad export till Kina, Indien och Sydafrika

Flera nya exportmöjligheter har identifierats under samarbetet. Bland annat blåbär, lingon och griskött till Kina, griskött till Sydafrika och olika jordbruksvaror till Indien. Ett skäl för samarbete mellan Sverige och Finland är att länderna är ganska lika. Det är geografiska likheter med skogar, sjöar, kustlandskap och odlingslandskap. Det finns också stora likheter i djurhållning, djurhälsa och antibiotikaanvändning.

– Det här är en satsning vi gör för att skapa de bästa förutsättningarna för livsmedelsexport och ökat företagande i våra länder. Vi ska samarbeta om marknader där vi har gemensamma intressen och vi har redan identifierat flera, säger Ellen Anker- Kofoed, ansvarig för exportsamverkan på Livsmedelsverket.

Det är första gången som Sverige och Finland samarbetar kring export på det här sättet. Departement, myndigheter, Business Sweden, Business Finland och branschorganisationer i båda länderna är engagerade i arbetet. Marknadstillträdesfrågor, marknadsföringsinsatser och framtida exportfrämjande aktiviteter är några samarbetsområden. Det fördjupade samarbetet fastslogs vid ett arbetsmöte på Näringsdepartementet 9 november.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40