Frågor och svar om kontroll vid slakterier

Här får du svar på några vanliga frågor om Livsmedelsverkets kontroll på slakterier.

Hur kontrolleras slakterier i Sverige?

Varje djur som slaktas i Sverige kontrolleras, med vissa få undantag. Livsmedelsverkets veterinärer besiktigar det levande djuret före slakt och besiktigar köttet efter slakt. På stora slakterier finns Livsmedelsverkets veterinärer på plats hela tiden som slakt pågår.

Vi kontrollerar även att djuren hanteras enligt djurskyddslagstiftningen i samband med slakten och under den tid djuren är på slakteriet. Det kan till exempel gälla att djuren ska bedövas och slaktas på rätt sätt. På mindre slakterier kontrolleras djuren och köttet på samma sätt men där finns inte Livsmedelverket på plats under hela tiden som slakt pågår.

Vad händer om Livsmedelsverket ser att djur behandlas illa på ett slakteri?

Om Livsmedelsverkets veterinärer ser att ett slakteri bryter mot djurskyddslagstiftningen i samband med slakt ska vi direkt vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart avbryta ett djurs lidande. Det kan exempelvis handla om att vi beslutar om att ett visst djur ska avlivas direkt, att slakten ska avbrytas eller saktas ner.  

Hur kan jag vara säker på att djuren behandlas på rätt sätt på slakterierna?

Det är alltid livsmedelsföretaget som ansvarar för att följa lagstiftningen. Varken Livsmedelsverket eller någon annan myndighet kan därför garantera att slakterierna alltid följer lagstiftningen.

Sveriges djurskyddslagstiftning är samma som gäller för andra EU-länder. Men, hur kontrollen går till kan skilja sig åt. I Sverige sker kontroller både på gården och i slakterierna. Kontrollerna är viktiga, men det är viktigt att komma ihåg att kvalitén i djurskydd i grunden skapas av dem som arbetar nära djuren, djurägare, transportörer med flera – alltså inte i första hand av kontroller.

Hur vet jag från vilket slakteri köttet jag köpt kommer?

Att kunna spåra produkter tillbaka till den anläggning där den producerats är en viktig del i livsmedelslagstiftningen. Alla livsmedel som kommer från djur märks med ett särskilt godkännandenummer från Livsmedelsverket. Numret finns för att kunna återkalla livsmedel som kanske inte är säkert att äta.

Anläggningarna är sorterade efter typ av verksamhet. Listan uppdateras kontinuerligt, men det kan ta upp till ett dygn för ändringar att synas på vår webbplats. 

Hur har Livsmedelsverket säkerställt att kontrollen på de KRAV-certifierade slakterierna fungerar?

Livsmedelsverket  kontrollerar alla svenska slakterier utifrån lagstiftningen. Det görs ingen åtskillnad vid vår kontroll av KRAV-certifierade slakterier.

KRAV är en privat ekonomisk förening med ett eget regelverk som baseras på det ekologiska regelverket, men som i vissa fall går längre. Att detta följs kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan. Frågor som rör KRAVs verksamhet kan KRAV svara på.

Hur kan Livsmedelsverket vara säkra på att kontrollorganen för ekologiska produkter gör ett bra jobb?

Livsmedelsverket har delegerat kontrollen av ekologiska produkter utifrån EU:s regelverk för ekologisk produktion till ackrediterade och godkända kontrollorgan. Kontrollorganen är ackrediterade, opartiskt granskade och godkända, av SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Den kontroll som beskrivs i frågan ovan, sker även på ekologiska slakterier.

Eftersom Livsmedelsverket har delegerat kontrollen av de ekologiska reglerna till kontrollorganen betyder det i praktiken att både SWEDAC och Livsmedelsverket kontrollerar hur kontrollorganen sköter sina uppgifter.

Är det farligt att äta kött som har avföring på sig?

Bakterier finns naturligt på ytan på rått kött och företagen och kontrollen arbetar för att det ska vara så lite bakterier som möjligt. Några av bakterietyperna kan leda till magsjuka om köttet  inte har hanterats på ett hygieniskt sätt eller om det äts rått. Vid upphettning till 70 grader dör de flesta bakterier snabbt. Risken för att bli sjuk minskas genom att vara noga med hygienen vid hantering av  rått kött och köttfärs samt att steka ytan på helt kött och genomsteka köttfärs.

Anser ni att kontrollen fungerar– med tanke på det som uppdagats kring brister i hygien?

För att vi ska ha säker mat och för att ingen ska bli lurad så kontrollerar Livsmedelsverket att företagen följer lagstiftningen. Enstaka förelägganden innebär inte nödvändigtvis att slakterierna har stora problem i sin verksamhet.  De flesta företagen gör rätt och följer lagstiftningen. På större slakterier har vi inspektörer ständigt på plats. Vid mindre slakterier är vi på plats när det ska slaktas och då tittar vi på djuren före slakt och på kroppen efter slakt.

Uppdrag granskning har gått igenom de förelägganden som vi utfärdar. Det som beskrivs i programmet är alltså sånt som Livsmedelsverket tidigare uppmärksammat och agerat på.

Senast granskad 2021-01-15