Remiss - Kostråd för personer över 65 år Dnr 2019/01343

Remissen är öppen för alla, synpunkter lämnas senast den 24 april 2019.

Vetenskapliga underlag som tagits fram i samband med revideringen:

 

 

 

Remisser utgångna 2019

Senast granskad 2019-03-27