Import, export samt handel inom EU

Export

När du säljer livsmedel till ett land som inte är med i EU.

Import

När du tar in livsmedel från ett land som inte är med i EU.

Handel inom EU

Utförsel – När du säljer livsmedel till ett land inom EU.
Införsel – När du tar in livsmedel från ett land inom EU.

Livsmedelsverkets roll

Import - Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också vid en gränskontrollstation.
Handel inom EU - Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till kontrollmyndigheterna.
Export - I exportfrågor fungerar Livsmedelsverket som en kontakt mellan företag och myndigheter i länder utanför EU.

Lastbil på väg
Brexit - handel med Storbritannien

Brexit innebär att Storbritannien sedan 1 januari 2021 betraktas som ett tredje land.

Fikon
Steg för steg - planerad import

Med webbverktyget Importguiden kan du navigera dig fram till den kunskap och information du behöver för att komma igång med din importsatsning på ett bra sätt.

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund
Fri handel inom EU

Handel inom EU innebär i de flesta fall fri handel mellan medlemsstaterna. Men i vissa fall finns särskilda regler. Ett exempel är särskilda garantier om kött och salmonella för Sverige och Finland.

Senast granskad 2020-10-21