Ny rapport om vetenskapliga underlag inom nutritionsområdet

2020-05-28

Livsmedelsverket har publicerat en ny rapport om hur vi arbetar med att använda vetenskapliga resultat inom nutritionsområdet. Rapporten beskriver även allmänna principer för tolkning av vetenskapliga studier inom nutritionsområdet.

Livsmedelsverket har i uppdrag att främja bra matvanor. För att veta vad som är bra matvanor använder vi vetenskapliga underlag om samband mellan livsmedelskonsumtion, matvanor och hälsa. Forskningen om kost och hälsa är omfattande och väcker ofta intresse i media. Många människor är intresserade av hur man bör äta för att hålla sig frisk, men budskapen från olika håll kan vara svåra att bedöma. För att kunna säga något om samband mellan nutrition och hälsa måste resultaten från flera enskilda studier vägas samman i mer övergripande underlag.
 
I rapporten beskrivs några olika studietyper och deras för- och nackdelar. Grunden för Livsmedelsverkets underlag är sammanställningar av den vetenskapliga litteraturen i form av rapporter från andra myndigheter och organisationer eller i form av översiktsartiklar. Rapporten ersätter rapport 19-2012 Från nutritionsforskning till kostråd – så arbetar Livsmedelsverket.