Nordmakedonien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nordmakedonien.

Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Import av animaliska livsmedel till Makedonien styrs av Food and Veterinary Agency i landet. 

Färskt griskött, nötkött och fågelkött

För export av färskt kylt eller fryst griskött, nötkött och fjäderfäkött har Livsmedelsverket kommit överens om exportintyg med myndigheten i Nordmakedonien. Nordmakedonien har infört särskilda restriktioner för export av fjäderfäkött och dess produkter med anledning av utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Information om restriktioner i exporten publiceras på Jordbruksverkets hemsida under "mer information".

Mjölk

För export av mjölkprodukter har Sverige kommit överens om ett exportintyg med Nordmakedonien. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Nordmakedonien kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00 ,eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Just nu pågår en omförhandling av våra exportintyg då landet har bytt namn. De nya intygen ska användas from. september 2019. Vi kommer att uppdatera denna sida fortlöpande under tiden.

LIVS 113 Makedonien - Griskött

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-05-14