Checklistor vid vattenkris

Dessa dokument är förslag på checklistor för situationer när nödvattenförsörjning krävs.

Checklistorna ingår som sidor eller avsnitt i "Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" och "Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning".  Länk till dem finns längst ner på sidan.

Tanken är att dricksvattenproducenter eller kommuner själva ska kunna ladda ner och anpassa dessa dokument för egen verksamheten. För att se ordningsföljd och helhet, titta gärna i huvuddokumenten.

Strategiska checklistor

Operativa checklistor

Senast granskad 2019-08-26