2007 - Verotoxinbildande E.coli − VTEC-bakteriers smittvägar, förekomst samt risker för folkhälsan
Ladda ner

(PDF 0,5 MB)