Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

En handbok för minskat matsvinn i all ära – men hur lyckas man i praktiken?

Handboken för minskat matsvinn som bygger på Göteborgsmodellen för mindre matsvinn lanserades för någon månad sedan. Nu är frågan hur man får arbetet för minskat matsvinn att sätta fart och hända på riktigt? Vi ringde upp proffset Christina Linnerhag...

Gäller maxgränsen på 50 personer även skolrestauranger?

Enligt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets nuvarande bedömning (30/3) omfattar förbudet mot allmänna sammankomster på över 50 personer inte skolor och förskolor. Men det är ändå lämpligt att organisera serveringen på ett […] Inlägget Gäller m...

Nationella branschriktlinjer kompletteras – med anledning av covid-19

Branschriktlinjerna för offentlig säker mat inom vård, skola och omsorg upprättades av Sveriges kommuner och regioner i april 2019. Nu kompletteras de med anledning av covid-19. Ta del av den kompletterande informationen på SKR:s webbplats: http://of...

Uppstart för Beredskapsprojekt

För att kunna hantera det oförutsedda krävs stöd och samverkan. Nu startar Livsmedelsverket, tillsammans med en rad viktiga samarbetspartners, arbetet med att ta fram en Handbok för beredskap för livsmedelsförsörjning till måltidsorganisationer. Nya ...

I år synliggörs de offentliga måltiderna med en egen dag!

Offentliga måltidens dag - 15 oktober 2020 Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land! Vi vill att fler ska få upp ögonen för det och stödjer därför initiativet Offentliga måltidens dag den 15 oktober. Detta initiativ koordineras av MATtanken...

Senast granskad 2020-02-12