Brexit - handel med Storbritannien

Lastbil på väg

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. I enlighet med det framförhandlade utträdesavtalet inträdde en övergångsperiod under vilken det mesta fortsätter som tidigare. Här kan du läsa mer om utträdesavtalets innebörd.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden, tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. I praktisk mening stannar Storbritannien i EU-samarbetet till slutet av 2020. Man kommer att tillämpa EU:s lagar och regler och följa EU-domstolen men inte delta i beslutsfattandet. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020.

Läs mer om av utträdesavtalet som löper ut 31 december på Regeringens webbplats nedan

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som från den 1 januari 2021 blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Det är en mycket pressad tidplan för att få innehållet i den nya relationen på plats.                       

Vad som kommer att gälla efter den 1 januari 2021 avgörs av hur förhandlingarna går mellan Storbritannien och EU. Klart är att oavsett vilken typ av frihandelsavtal Storbritannien och EU lyckas förhandla fram kommer villkoren för handel med varor, tjänster och möjligheten att arbeta och förflytta personal innebära mer administration än tidigare.

Läs mer om Brexit och EU:s framtida relation med Storbritannien på Regeringens webbplats nedan

Så kan företagen förbereda sig

Varuhandeln med Storbritannien kommer att bli krångligare och förutsättningarna i stort kommer att ändras när Storbritannien lämnar EU:s inre marknad. Därför är det viktigt att du som företagare är förberedd.

Läs mer om hur du som företagare kan förbereda dig på kommerskollegiums webbplats. Vad som gäller vid export av livsmedel från Sverige, läs mer under exportsidorna.

 

Senast granskad 2020-10-20