Ändring av EG-förordning 798/2008 Gällande tredjeländer från vilka fjäderfävaror får importeras till unionen Ändrad genom EU-förordning 2019/1395

2019-09-20

Om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Bosnien och Hercegovina och Israel samt namnet Nordmakedonien i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner och delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen och om ändring av förlagan till veterinärintyget för äggprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1395