Företag utreds för otillåten försäljning av kött

2018-11-09

Livsmedelsverket och Årjängs kommun utreder tillsammans ett företag som misstänks för otillåten hantering och försäljning av kött och köttprodukter. Företaget misstänks även för att utan tillstånd ha märkt sina produkter med godkännandemärkning och godkännandenummer.

Hur mycket kött och köttprodukter företaget hanterat och sålt är inte klarlagt, men Årjängs kommun och Livsmedelsverket misstänker att det är betydligt mer än företaget uppgivit.

Kommunen har utfärdat saluförbud för företagets produkter samt beslutat om ett nationellt varningsmeddelande om att företagets produkter ska återkallas. Nationella varningsmeddelanden, iRASFF, skickas mellan olika kontrollmyndigheter för att hindra att en vara som stoppats i en kommun kan fortsätta säljas i en annan kommun.

Vid en uppföljning av beslutet konstaterades att de produkter som företaget ska ha återkallat fortfarande fanns till salu i en livsmedelsbutik. Detta trots att företaget informerat myndigheterna om att alla återkallade produkter var slängda.

Ytterligare information för journalister

Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40