EG-förordning 854/2004

Fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Ändringar med mera

Kort information till förordning (EU) nr 218/2014

  • Trikinprovtagningen kan reduceras för grisar från besättningar som av myndigheterna erkänts ha kontollerade uppfödningsförhållanden.
  • Processhygienkriterierna skärps för Salmonella i slaktkroppar av svin. Sverige tillämpar dock strängare krav genom det nationella kontrollprogrammet.
  • Okulär besiktning blir normen. Anskärning behöver endast utföras vid behov.
  • Det särskilda kontrollmärket för kött från nödslaktade djur (alla djurslag) tas bort.

Mer information

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

Senast granskad 2019-03-05