Nyheter saluförbud av livsmedel

Här nedan visas de senaste besluten av livsmedel med restriktioner för försäljning.

Listan är kopplad till Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester för varor som innehållit resthalter över gällande gränsvärde.