Allergenmärkning på vin

Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker

När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter och ägg och äggprodukter, som har använts som klarningsmedel i vin och som finns kvar i små mängder i det färdiga vinet, ska märkas ut. Även ägglysozym används i vintillverkning och ska märkas ut om det finns kvar i vinet. Sulfiter har inte omfattats av undantaget och ska liksom tidigare märkas ut om vinet innehåller mer än 10 mg/l.

Den metod som har anvisats för analys av allergener i det färdiga vinet kan påvisa halter av ägg- eller mjölkprotein ned till 0,25 mg/l och mängdbestämma halter ned till 0,5 mg/l.

I kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 anges hur märkningen ska göras. I Sverige ska uppgifterna anges på svenska* och föregås av ordet "innehåller" enligt följande:

För sulfiter: sulfiter eller svaveldioxid
För ägg: ägg, äggprotein, äggprodukt, ägglyzosym eller äggalbumin
För mjölk: mjölk, mjölkprodukter, mjölkkasein eller mjölkprotein

Dessa obligatoriska märkningsuppgifter på svenska får kompletteras av en illustration, ett piktogram, utformat som en cirkel med symboler för allergenerna och texten allergener på olika språk.

När det gäller märkning med allergener från mjölk och ägg ska reglerna tillämpas på viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare och som märks efter den 30 juni 2012.

*Annat språk än svenska får användas för obligatoriska uppgifter om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. Livsmedelsverket anser dock att stavningen av orden svaveldioxid/sulfiter, ägg och mjölk på till exempel engelska, danska och norska skiljer sig mer än obetydligt från svenska, och uppfyller därmed inte kravet på märkning på svenska.

EG-förordning nr 607/2009

Senast granskad 2018-10-19