Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus – nu som tryckta broschyrer och webbinarium

Nu vill vi tipsa om att det går att beställa våra Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus som tryckta exemplar via Livsmedelsverkets webbutik! Vi tipsar också om ett tillgängligt webbinarium arrangerat av MATtanken, där de nya riktlinjerna pres...

Göteborgs stad först ut i Sverige att upphandla mat med kort datum

Göteborgs stad har i flera år jobbat aktivt för att minska matsvinnet hos storköken inom kommunen. Nu är de först ut i landet med att upphandla ett ramavtal för livsmedel […] Inlägget Göteborgs stad först ut i Sverige att upphandla mat med kort...

Nu tar vi nästa steg i jakten på framtidens skolmåltider!

Nu finns möjlighet för kommuner att ansöka om att bli projektpart och utvecklingsmiljö inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider – ett nationellt projekt med bäring på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och de globala hållba...

Måltider som gör skillnad

Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag! Och människorna bakom. De offentliga måltiderna skapar matglädje och bidrar t...

”Upp med de offentliga måltiderna på bordet!”

Idag gör vi tillsammans med Jordbruksverket, LRF och Sveriges Konsumenter ett upprop för att sätta ljuset på måltiderna i vård, skola och omsorg. Det är dags att utforma och använda måltiderna hållbart och strategiskt. Debattartikel i Dagens samhälle...

Senast granskad 2020-09-30