Matsvinn

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga pengar i sophinken. Det är också ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar.

Förvara frukt och grönt rätt

Vissa grönsaker och frukter mår bäst i kyla, andra kan få köldskador om de förvaras i kylskåp. Här kan du läsa om hur du på bästa sätt förvarar din frukt och dina grönsaker.

Familj som äter kring köksbordet
Minska ditt matsvinn

En småbarnsfamilj kan spara 3000 - 6000 kr per år på att minska svinnet. Hur mycket sparar du? Här får du knepen och kunskapen.

Senast granskad 2020-06-04