Livsmedelsverket: Tobaksfritt snus är inte livsmedel

2019-02-19

Livsmedelsverket anser, med stöd av EU:s livsmedelslagstiftning, att snusliknande produkter utan tobak inte ska betraktas som livsmedel. Tillverkningen och produkterna kan därmed inte kontrolleras med utgångspunkt från livsmedelslagstiftningen.

I Sverige finns nikotinfria snusliknande produkter som inte innehåller tobak sedan mitten av 00-talet. Sådana produkter har hittills kontrollerats som livsmedel. Kontrollmyndigheterna har bland annat kontrollerat att de tillverkas på ett hygieniskt sätt.

Nyligen har det på den svenska marknaden även lanserats snusliknande produkter som inte innehåller tobak, men som innehåller nikotin. De nya produkterna har lett till behovet av en ny genomgång av om tobaksfritt snus ska betraktas som livsmedel eller inte, vilken lagstiftning som gäller och hur de ska kontrolleras.

EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 definierar ett livsmedel som något som är avsett att ätas av människor. Enligt förordningen är tobak eller tobaksprodukter inte livsmedel. Eftersom de tobaksfria snusliknande produkterna ska spottas ut, inte sväljas och eventuella verksamma ämnen inte tas upp genom mag- och tarmkanalen, bedömer Livsmedelsverket att de inte är livsmedel.