Mexiko

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Mexiko.

Allmän information

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Mexiko är Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

 

Sverige är inte godkänd för export av kött och köttprodukter, skalägg och äggprodukter. För att få exportera måste Sverige genomgå en godkännande process.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Mexiko.
  2. Mexiko gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Mexiko genomför en landsinspektion i Sverige.
  4. Mexiko genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  5. Intresserade anläggningar listas för export. EU harmoniserade exportintyg används. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Senasica har information om sina importkrav för livsmedel som innehåller animaliska produkter på sin hemsida.

Färskt griskött

Ett exportintyg har överenskommits mellan EU och Mexiko och finns publicerat i Traces men kan inte användas förrän Sverige och intresserad anläggning är godkänd för export av myndigheten Senasica. Företag som är intresserade av att exportera griskött till Mexiko ombeds kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan.

Färskt fågelkött

EU Kommissionen förhandlar under 2019 ett harmoniserat exportintyg mellan Mexiko och EU. Exportintyget kan inte användas förrän Sverige och intresserad anläggning har inspekterats av Senasica i Sverige och godkänts. Företag som är intresserade av att exportera griskött till Mexiko ombeds kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan.

Mjölkprodukter

Ett exportintyg har överenskommits mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica. Intyget finns publicerat längre ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Ett exportintyg för Gelatin och Kollagen har överenskommits mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica under 2019 och finns publicerat längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Mexiko kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-05-14