Dricksvattnet måste skyddas i en uppkopplad värld

2018-11-01

Dricksvatten är fundamentalt för att samhället ska fungera. Hur skyddar man sig mot att produktion och distribution inte råkar ut för störningar och sabotage i en värld där allt fler funktioner är uppkopplade mot nätverk? Livsmedelsverket har fått det överordnade ansvaret för att kontrollera att samhällsviktiga dricksvattenanläggningar klarar det.

Skyddet för dricksvattnet innefattar inte bara lås och larm för fysiskt intrång. I en alltmer uppkopplad värld är det minst lika viktigt att skydda styrning och datanätverk inom produktion och distribution. Störningar och incidenter kan uppstå av flera skäl, från misstag såsom avgrävda kablar, felaktiga inställningar eller bristande tester vid uppgraderingar till hackerattacker såsom överbelastningsattacker eller utpressare som kräver pengar med datorvirus som låser datorer.

Anmälan

Huvudmän inom drickvattensektorn behöver se över om de och deras verksamhet kan klassas som samhällsviktig. Det kan gälla om de har digitala styrsystem, levererar till ett akutsjukhus eller till fler än 20.000 personer.
– De huvudmän som har identifierat att de omfattas ska anmäla sig till Livsmedelsverket, framhåller Anders Östgaard, Livsmedelsverket.
Föreskrifter om anmälan, identifiering och allmänna råd finns hos MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Anmälningsblanketter finns hos Livsmedelsverket.

Ökade krav

Säkerhetskraven för samhällsviktiga tjänsteleverantörer har ökat efter införandet av Europaparlamentets NIS-direktiv, Network and Information Security, och den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det berör bland annat inom energi, transport, hälso- och sjukvård och dricksvatten. Kraven gäller säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn av nätverk och informationssystem.

Livsmedelsverkets arbete och stöd

Livsmedelsverkets NIS-team ska arbeta med tillsyn, föreskrifter och vägledning. Inledningsvis består arbetet främst av att informera om lagen och tillhörande föreskrifter samt stödja dricksvattenproducenter och distributörer i att bedöma huruvida de omfattas av bestämmelserna. Livsmedelsverket kan komplettera med egna föreskrifter. Sedan tidigare har Livsmedelsverket föreskrifter och metoder för kontroll av kvalitén på dricksvatten.


Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40