Kosttillskott - Hälsokost - Drycker

Här finns information om import och försäljning av kosttillskott, hälsokost och drycker.

Kosttillskott och hälsokost

Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med naturläkemedel. Naturläkemedel måste vara godkända av Läkemedelsverket innan de får säljas.

Kosttillskott (länk till kontrollwiki)

Vissa kosttillskott som innehåller animalieprodukter ska gränskontrolleras. 

För livsmedel för särskilda näringsändamål, till exempel sportprodukter och bantningsprodukter, gäller speciella regler.

Alkoholhaltiga drycker

För att du ska kunna sälja alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.

För import av vin från länder utanför EU krävs så kallade ledsagardokument, VI1-och VI2-dokument, se artikel 40 – 53 samt bilagorna IX-X i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008.

Livsmedelsverket har en sida med information om tillverkning och märkning av alkoholhaltiga drycker och om hur du hittar gällande lagstiftning.

EU-kommissionen har samlat information och lagstiftning som berör vin- och spritområdet på en särskild webbsida.

Ska du importera alkoholhaltiga drycker kan du också behöva kontakta Tullverket och Folkhälsomyndigheten.

Tullverket har på sin webbplats information om import av alkohol för privat bruk.

Förpackat vatten

För att släppa ut ett naturligt mineralvatten på marknaden i EU måste vattnet vara godkänt i ett EU-land. Producenter i länder utanför EU kan få sitt vatten godkänt som naturligt mineralvatten av en myndighet i något EU-land. Om vattnet är godkänt i ett EU-land gäller detta godkännande i alla EU-länder och EES-länder.

Förteckningen uppdateras regelbundet, men om ett naturligt mineralvatten är nyligen godkänt kan det saknas på listan. Producenten bör i så fall kunna lämna information, till exempel ett dokumenterat myndighetsgodkännande.

För andra förpackade vatten som källvatten och bordsvatten finns inga speciella importregler, utan de behandlas som övriga livsmedel.

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

På Jordbruksverkets webbplats finns information om godkända retursystem för plastflaskor och metallburkar innehållande konsumtionsfärdig dryck.

Senast granskad 2018-03-07