EU-förordning 1169/2011

Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av vissa direktiv

Ändringar med mera

Obs! Se artikel 54 och 55 för övergångsbestämmelser och tillämpning. Övergångsreglerna innebär att livsmedel kommer att vara märkta enligt reglerna som upphävs 13 december 2014 under en lång tid framöver.

Genom LIVSFS 2014:4 upphävs följande föreskrifter som anges nedan,
Regler till och med 12 december 2014

Livsmedelsverkets föreskrifter (1993:21) om näringsvärdesdeklaration

Livsmedelsverkets föreskrifter (2002:47) om märkning av vissa livsmedel

Livsmedelsverkets föreskrifter (2004:27) om märkning och presentation av livsmedel 

Mer information

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning över rubriker i EU-förordning 1169/2011, om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Senast granskad 2018-04-17