Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Finsta gård


Anläggningsnummer

5395

Postadress

c/o Björn Svensson, Finsta Gård 114, 740 20 Vänge

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-CP

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket