Qatar

Här hittar du de exportintyg till Qatar som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Före export till Qatar rekommenderar vi att ni söker information om kraven för er export hos er importör i landet.

Honung

Livsmedelsverket har tagit fram ett exportintyg för export av honung till Qatar.

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. 

Observera! Livsmedelsverket har inte förhandlat intyget med importlandets myndighet. Därmed kan vi inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Qatar. Delge därför intyget med din kund i Qatar. Be dem kommunicera intyget med sin kontrollmyndighet och hör om exporten kan fungera innan ni skickar sändningen. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om exporten fungerar och om Qatar ställer särskilda krav på exporten.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Qatar kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Aktuella exportintyg till Qatar

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-10-14