Ej genomstekta hamburgare fortsatt osäkert val på restaurang

2019-03-11

Mer än hälften av 145 kontrollerade restauranger kan inte visa att de har rutiner för att hantera ej genomsteka hamburgare på ett bra sätt. Det visar en kontroll som flera kommuner genomfört i samarbete med Livsmedelsverket. Ej genomstekta hamburgare kan innehålla bakterier som kan göra dig sjuk.

Syftet med undersökningen var att ta reda på om restaurangerna hanterar hamburgare som inte genomsteks på ett riskfritt sätt.

- Det är förvånande att restaurangerna inte är mer noggranna vid servering av hamburgare eftersom det utsätter gästerna för en risk att bli sjuk, säger Ulrika Andersson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Både restauranger som maler köttet själv och restauranger som köper färdigmalet kött eller färdiga råa hamburgare har svårt att visa upp att de hanterar riskerna med bakterier på kött på ett säkert sätt.

- Det är svårt att dra några slutsatser om hur många som blir sjuka på grund av ej genomstekta burgare men vi kan ändå konstatera att många restauranggäster utsättas för en onödig risk på grund av bristfällig hantering av det malda köttet, säger Ulrika Andersson.

Nu kommer Livsmedelsverket att se över de rekommendationer som finns, i dialog med kommunala kontrollmyndigheter.

- Undersökningen kan ses som ett stickprov och har gett nya ingångsvärden för hur vi ska jobba vidare med frågan, säger Ulrika Andersson.

Fakta om ehec

Den hälsofara som främst kan förekomma i rå köttfärs från nötkreatur är shigatoxinproducerande E. coli (STEC), vilken är en tarmbakterie som finns hos nötkreatur och andra idisslare.

När bakterien smittar människa kallas den Enterohemorragisk E. coli, Ehec, och kan i värsta fall leda till blodig diarré, njurskador och andra allvarliga skador. Barn är särskilt känsliga och dödsfall har förekommit.

Cirka 5 procent av dem som insjuknar utvecklar HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket är en allvarlig följdsjukdom som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Råd för att undvika att bli smittad

Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Råden är extra viktiga att följa för små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna. God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Drick inte opastöriserad mjölk
  • Ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk
  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40