Chile

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Chile. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet i Chile för livsmedel är den chilenska myndigheten Servicio Agricola y Ganadero (SAG). EU har kommit överens om harmoniserade intyg med Chiles myndighet för flertalet animaliska livsmedel. Sverige har fått godkännande från SAG för export av många av dessa, läs längre ner på sidan. Exporten av dessa måste gå genom EU systemet Traces.

Listning av anläggning

Anläggningar som vill exportera animaliska livsmedel till Chile ska listas av SAG med hjälp av Livsmedelsverket. För vissa livsmedel såsom glass krävs ingen listning. De anläggningar som exporterar glass är undantagna eftersom glass kontrolleras av Ministry of Health.

De anläggningar som vill ansöka för export ska fylla i anmälningsblanketten LIVS 150, Chiles formulär och Chiles tabell och skicka in dessa till Livsmedelsverket.   

Griskött, nötkött, fågelkött och värmebehandlade produkter därav

SAG har godkänt Sverige för export av griskött, nötkött och fågelkött (kylt/fryst) och för värmebehandlade processade köttprodukter av dessa djurslag.  EU harmoniserade hälsointyg publicerade i EU's system Traces ska användas för denna export. Anläggningar som önskar exportera ska ansöka för listning till Livsmedelsverket, se information ovan.

Kollagen och Gelatin

Äggprodukter

Mjölkprodukter

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Chile kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-04-30