Söksida

Hittade 4343 träffar på "märkning av honung"

 • Beräkningsexempel

  Här hittar du exempel på hur man kan beräkna kontrolltiden utifrån verksamhetens risk, informations- och märkningsansvar och tidigare erfarenheter från kontrollen.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-10-30
 • Försäljning av små mängder primärprodukter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-11-30
 • Rapportering av livsmedelstillsyn 2004

  Sida - Senast granskad 2014-11-25
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2019-05-21
 • Kontroll av restsubstanser

  Sida - Senast granskad 2014-11-20
 • Bestrålning av livsmedel

  Bestrålning av livsmedel Bestrålning av livsmedel används för att för att döda insekter, parasiter och bakterier som man vill bli av med. Metoden kan också användas för att döda mikroorganismer,
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-08-21
 • Rapportering av livsmedelstillsynen 2005

  Sida - Senast granskad 2014-11-25
 • Verksamheter som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung

  För vissa verksamheter som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung gäller speciella regler. Här får du veta vilka av verksamheterna som ska registreras respektive godkännas.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-09-04
 • Celiakister intresserade av livsmedelskontroll

  Celiakister intresserade av livsmedelskontroll Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket har gästat "Glutenpodden". I den nystartade hälsopodden ”Glutenpodden” riktar sig Celiakiförbundet till sina
  Sida - Senast granskad 2019-06-13
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP

  På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för speciella medicinska ändamål – FSMP. Här kan du läsa om vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, krav på anmälan och sammansättnings-
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-03-01
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  Här hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper–FSG. Läs om vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och om det finns sammansättnings- och
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-03-01
 • Kontroll av animaliska biprodukter i butiker 2013

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen

  Här hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras på importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-10-03
 • EG-förordning 1760/2000

  Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 Europaparlamentets och
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-06-09
 • Kännedom om nyckelhålsmärkningen 2010

  Sida - Senast granskad 2014-11-26
 • Nytt på Kontrollwiki - och uppdaterat

  Mitt i sommaren kommer här lite information om uppdaterad och ny information på Kontrollwiki. Nu finns nya sidor om ursprungsmärkning av nötkött och berikning av livsmedel. Andra sidor har flyttats
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-30
 • Kompl av EU-förordning 1308/2013 Om ursprungs- och geografiska beteckningar inom vinsektorn Kompletterad genom EU-förordning 2019/33

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2019-01-11
 • Mikrosvamp (jäst och mögel)

  Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av mikrosvamp (jäst- och mögelsvampar) som indikatororganismer.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-08-31
 • Nyckelhålet

  Nyckelhålet hjälper konsumenter att välja nyttiga livsmedel på ett enkelt sätt. Här får du veta mer om vad Nyckelhålsmärkningen innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att företagare
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27