Import- och exportintyg och kontroll - CCFICS

I kommitténs mandat ingår att utveckla ett antal principer och vägledningar.

Med anledning av Covid-19 har CCFICS25-mötet ställts in. Information om hur arbetet fortsätter och när nästa möte kommer att hållas, meddelas när det är fastställt. Kontinuerlig uppdatering av information finns på Codex Alimentarius webbplats.

Kommitténs mandat:

  • Utveckla principer och vägledningar för import- och exportkontroller och –intyg.
  • Utveckla principer och vägledningar för behöriga myndigheters åtgärder för att säkra livsmedelssäkerheten.
  • Utveckla vägledningar för utnyttjande av kvalitetssäkringssystem för att underlätta internationell livsmedelshandel.
  • Utveckla vägledningar och kriterier för utformningen av gemensamma handelsintyg.
  • Utarbeta rekommendationer för informationsutbyte i samband med import/export.
  • Samverka med andra internationella grupper engagerade i kontroll och certifieringssystem.
  • På uppdrag av Kommissionen överväga andra åtgärder för kontroll och intygande.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-03-23