Nyheter - nationella kontrollplanen

 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

  2019-05-24 -

 • Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022 finns nu på NKP-webben

  De nya målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 finns nu på NKP-webben. Det är totalt 21 mål som handlar om att utföra kontroller inom vissa verksamheter och produktgrupper.

  2019-05-06 -

 • Nya nationella revisionsmål framtagna

  Nu finns de nya nationella revisionsmålen på NKP-webben. De är framtagna av samrådsgruppen för revision i livsmedelskedjan, som arbetar på uppdrag av regeringen.

  2019-04-11 -