Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

KLS Ugglarps AB


Anläggningsnummer

051

Postadress

Box 932, 391 29 Kalmar

Kommun

KALMAR

Län

KALMAR

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp) XIII-PP(st) VIII-PP CS(kf)

Djurslag

B C O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket